Tài khoản Việt Nam đồng tại ngân hàng Tiên Phong (TPB):
Số tài khoản: 0262 5230 701
Chủ tài khoản: TRAN LE PHAT

Danh sách tín chủ cúng dường sẽ được cập nhật tại link: Danh sách cúng dường

Plase scan this QR Code for making Donation or Offering to kinhtrungbo.com
(in Thailand) สำหรับชาวไทย:

Đối với quý vị hiện đang sống tại Việt Nam có thể Ủng hộ/Cúng dường
bằng cách scan mã QR sau (chỉ áp dụng với Viettel Pay):

Chân thành cảm tạ công đức của Quý Vị!