51. Kinh Kandaraka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 51. Kinh Kandaraka(Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa,…

Continue Reading 51. Kinh Kandaraka