68. Kinh Nalakapàna

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 68. Kinh Nalakapàna(Nalakapàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ…

Continue Reading 68. Kinh Nalakapàna